Αυτόνομο Σύστημα Φωτοβολταϊκών και Μπαταριών του Ε/Γ Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ

Το αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκών και μπαταριών το οποίο εγκαταστάθηκε στο ανοικτού τύπου επιβατικό - οχηματαγωγό «Οσία Μεθοδία» έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει σε ετήσια βάση τις ενεργειακές ανάγκες του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το σύστημα τροφοδοτείται από 28 Φ/Β πλαίσια SHARP MUAK300 Monocrystalline, ονομαστικής ισχύος 300Wp (συνολική ονομαστική ισχύς 8.4 kWp) και απαρτίζεται από τον ακόλουθο εξοπλισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός ειδικού χώρου :
1. Πίνακα DC με αντι-υπερτασική προστασία, ασφάλιση και διακοπή των κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά.

2. Inverter SMA Sunny Boy 2.0 ισχύος 2 kW

3. Inverter SMA Sunny Boy 5.0 ισχύος 5 kW

4. Πίνακα AC συγκέντρωσης και παραλληλισμού των εναλλασσόμενων ρευμάτων από τους 3 inverters και, τα υποστηριζόμενα φορτία του πλοίου.

5. Υβριδικό Αμφίδρομο Inverter SMA Sunny Island 8.0H-12 ονομαστικής ισχύος 6 kW συνεχούς παροχής ισχύος.

6. Συστοιχία μπαταριών απαρτιζόμενη από 24 κελιά HOPPECKE sun|power VRM -430 συνδεδεμένο σε σειρά με τελική ονομαστική τάση λειτουργίας.