Γενικοί Όροι Ταξιδίου

Γενικοί Όροι Ταξιδίου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους επιβίβασης.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Οι επιβάτες καθώς και τα οχήματα θα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου. Προτεραιότητα επιβίβασης δίνεται στους επιβάτες και η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων καθορίζεται από τους ισχύοντες λιμενικούς κανονισμούς της αντίστοιχης λιμενικής αρχής στον χώρο φόρτωσης.
Όλοι οι επιβάτες πρέπει να έχουν εισιτήριο και να φέρουν όλα τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο σε επιβάτη που δεν φέρει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Προτεραιότητα δίνεται σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Εγκύους, Βρέφη και Παιδιά.
Οι επιβάτες, οι αποσκευές, τα φορτία και τα οχήματα μεταφέρονται σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Μεταφορέα. Με την αγορά του εισιτηρίου, οι επιβάτες αποδέχονται αυτόματα τους Όρους και Προϋποθέσεις και εξουσιοδοτούν αυτόματα την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. του 2018.
Έλεγχοι των εισιτήριων πραγματοποιούνται από μέλη του πληρώματος του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού όπου θα πρέπει οι επιβάτες να επιδεικνύουν τα εισιτήρια τους και σε περίπτωση εκπτώσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Απαγορεύεται η χρήση των σαλονιών και των καθισμάτων για την τοποθέτηση αποσκευών και ύπνου. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3730.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Κατά την έκδοση εισιτηρίου πρέπει να δηλώνεται το είδος της αναπηρίας (απώλεια όρασης, δυσκολία στην κίνηση κ.λπ.). Υπάρχουν καθορισμένοι χώροι και παραχωρήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες. Οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και για αυτούς τους επιβάτες. Επίσης μέλος του πληρώματος έχει οριστεί στο πλοίο για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εν λόγω επιβατών.

ΟΧΗΜΑΤΑ

Ο οδηγός του οχήματος πρέπει να φορτώσει και να ξεφορτώσει το όχημά του ακολουθώντας τις οδηγίες του πληρώματος. Οι επιβάτες του οχήματος πρέπει να αποβιβαστούν από αυτό πριν το όχημα εισέλθει στο πλοίο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού απαγορεύεται η παραμονή των επιβατών στα οχήματα και στο χώρο του γκαράζ. Η είσοδος, η έξοδος και η παραμονή των οχημάτων εντός του πλοίου είναι ευθύνη των ιδιοκτητών. Δεν ισχύει έκπτωση για ασυνόδευτα οχήματα.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι επιβάτες και τα οχήματα δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν επικίνδυνα και επιβλαβή αγαθά (π.χ. εκρηκτικές ύλες, όπλα, ναρκωτικά κλπ.). Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους μόνο μικρές χειραποσκευές οι οποίες να μην τοποθετούνται σε καθίσματα και διαδρόμους.

Αποσκευές πλέον των ως άνω αναφερόμενων καθώς και εκείνων εντός των οχημάτων θα πρέπει να παραδίδονται στο χώρο παράδοσης αποσκευών με επιπλέον κόστος και έκδοσης σχετικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση απώλειας αποσκευών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία εντός 24 ωρών από την επιβίβαση στο πλοίο, έχοντας στην κατοχή σας το απόκομμα του εισιτηρίου.

Η Εταιρεία και το πλήρωμα δεν φέρει καμία ευθύνη απώλειας ή αποζημίωσης.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Τα κατοικίδια πρέπει να είναι εμβολιασμένα και να συνοδεύονται από ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας / διαβατήριο, το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στο πλήρωμα, πριν εισέλθουν στο πλοίο.

 • Μικρά κατοικίδια (<10 κιλά) που μεταφέρονται σε κλουβί μπορούν να μείνουν με τους ιδιοκτήτες τους στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο κατάστρωμα του πλοίου. Επίσης, δεν επιτρέπεται να διαμένουν σε ή κοντά σε μέρη υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.).
 • Τα κατοικίδια ζώα που δεν βρίσκονται σε κλουβί πρέπει να φέρουν λουρί και φίμωτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Μπορούν να μείνουν μόνα στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κλουβιά για κατοικίδια) στο κατάστρωμα του πλοίου. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, ούτε σε ή κοντά σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.), εκτός από τη διέλευσή τους από σκάλες ή διαδρόμους κατά τη μεταφορά τους από και προς τους παραπάνω ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
 • Ασυνόδευτα ζώα δεν γίνονται δεκτά.
 • Οι ιδιοκτήτες ή οι σύντροφοί τους πρέπει να παραμένουν μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
 • Τα ζώα βοηθείας (π.χ. οδηγοί ανθρώπων με απώλεια όρασης), εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να ταξιδεύουν, χωρίς κλουβί μεταφοράς με φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Οι σκύλοι βοηθείας μπορούν να συνοδεύσουν τον ιδιοκτήτη τους στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών εφόσον διαθέτουν σχετικά πιστοποιητικά.
 • Οι ιδιοκτήτες/κάτοχοί των κατοικίδιων οφείλουν να φροντίζουν για την τροφή και την υγιεινή τους, είναι δε υπεύθυνοι για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκληθούν από αυτά και προς τρίτους.

Σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση για την έκδοση και επιβίβαση σας επί του πλοίου.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο και, για παιδιά και φοιτητές, έγγραφο ταυτότητας εκτός από το ΠΑΣΟ τους. Το εισιτήριο είναι για το άτομο και το όχημα που αναφέρεται σε αυτό και δεν μπορεί να μεταπωληθεί, να μεταβιβαστεί σε τρίτο. Οι τιμές των εισιτηρίων αναγράφονται στον ιστότοπο στην ενότητα Τιμές Εισιτηρίων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς συνεργαζόμενους φορείς μας. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Μόνιμοι κάτοικοι Κιμώλου / Κάτοχοι κάρτας100% έκπτωση. Εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο με την επίδειξη της κάρτας τους.
Παιδιά μέχρι 4 ετών100% έκπτωση. Εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο (infant)
Παιδιά από 5 έως10 ετών50% έκπτωση
Πολύτεκνοι50% έκπτωση με επίδειξη της κάρτας τους
ΑΜΕΑ50% έκπτωση (με ποσοστό αναπηρίας άνω των 80%)
Ε.Ι.Χ. ΑΜΕΑ50% έκπτωση
Συνταξιούχοι NΑT50% έκπτωση με επίδειξη της κάρτας τους
Φοιτητές50% έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας τους (φοιτητικό πάσο) (Αφορά σε φοιτητές ημεδαπών ΑΕΙ, ΤΕΙ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟΑΚΥΡΩΣΗ
100%Ακύρωση έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση.
100%Ακύρωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου.
50%Ακύρωση σε λιγότερο των 12 ωρών πριν την αναχώρηση
0%Ακύρωση μετά τον απόπλου.
 • Σε περίπτωση ασθένειας που αποδεικνύεται εγγράφως από Δημόσιο Νοσοκομείο, τότε το εισιτήριο θα ακυρώνεται 100%. Για οποιαδήποτε ακύρωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη ολόκληρου του στελέχους εισιτηρίου. Αιτήματα ακύρωσης εισιτηρίων δεν θα γίνονται δεκτά εάν το εισιτήριο έχει ήδη αλλάξει. Δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που η επιβίβαση δεν γίνει αποδεκτή από τις τοπικές αρχές ή λόγω έλλειψης εγγράφων επιβατών/οχημάτων.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας των εισιτηρίων θα πρέπει να ενημερωθεί η εταιρεία πριν από την αναχώρηση του πλοίου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθεί και η υπεύθυνη δήλωση του επιβάτη για την απώλεια. Σε κάθε περίπτωση για την επιβίβαση στο πλοίο θα πρέπει να εκδοθούν νέα εισιτήρια και να καταβληθεί το αντίτιμο.

Εάν χαθεί το εισιτήριο, πρέπει να αγοράσετε ένα νέο. Στη συνέχεια, η απώλεια πρέπει να δηλωθεί εγγράφως, αναφέροντας την ημερομηνία και τη διαδρομή του ταξιδιού, τον αριθμό του χαμένου εισιτηρίου και επίσης να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του νέου εισιτηρίου. Στο τέλος του μήνα μετά από έλεγχο της εταιρείας, εάν διαπιστωθεί ότι το χαμένο εισιτήριο δεν ταξίδεψε ή δεν αντικαταστάθηκε, εντός ενός (1) μήνα από το ταξίδι, ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους Λιμενικούς, Υγειονομικούς και Τελωνειακούς Κανονισμούς.
 • Οι επιβάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος σχετικά με την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.
 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και επιπλέον με τον Ν. 3709/2008.
 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν αυτό είναι απαραίτητο, να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε αυτό το εισιτήριο, με άλλο πλοίο.
 • Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδιού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Scroll to Top