Το Ε/Γ -Ο/Γ «ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ» θα πραγματοποιήσει έκτακτο δρομολόγιο την Τρίτη 09/08/2022 ως κάτωθι :